Een unieke kans om samen te werken met bewezen succesvolle vastgoed­investeerders

New Amsterdam Invest N.V. is een op Euronext Amsterdam genoteerde commerciële vastgoedonderneming met werkmaatschappijen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. De belangrijkste doelstelling van New Amsterdam Invest is het bezitten, (her)ontwikkelen, verwerven, desinvesteren, onderhouden, verhuren en/of anderszins exploiteren van commercieel vastgoed, alles in de ruimste zin van het woord.

De Raad van Bestuur van New Amsterdam Invest N.V. wordt gevormd door Aren van Dam (lid en CEO), Moshe van Dam (lid en COO), Elisha Evers (lid en CSO) en Cor Verkade (lid verantwoordelijk voor investor relations).

Alle informatie over New Amsterdam Invest, inclusief uitgangspunten en doelstellingen kunt u vinden in de Shareholder Circular d.d. 21 april 2023 en de prospectus d.d. 21 juni 2021. Deze en alle overige relevante documentatie kunt u vinden in de download sectie van deze website.

Overweegt u te beleggen in New Amsterdam Invest raadpleeg dan eerst de financiële informatie in de downloadsectie van deze website en vraag advies aan een deskundig adviseur.

21-06-2024

New Amsterdam Invest N.V. annual general meeting results: interim dividend approved

 

08-05-2024

New Amsterdam Invest N.V. annual results and report 2023

 

29-04-2024

New Amsterdam Invest N.V. annual reporting 2023

 

08-04-2024

New Amsterdam Invest N.V. will publish audited annual report 2023 on 29 April 2024 D.V.

 

Wat is een SPAC?

Een SPAC is een onderneming die bij investeerders geld ophaalt om naar de beurs te gaan en daarna -binnen twee jaar (eventueel éénmalig verlengd met zes maanden)- met dat geld een belang neemt in één (doel) onderneming die nog niet beursgenoteerd is.

De SPAC en die doelonderneming gaan dan samen in een business combinatie. Deze blijft beursgenoteerd en gaat als beursgenoteerde onderneming verder onder de naam van de doelonderneming.

Een SPAC wordt geleid door promotors die hun kennis en ervaring inzetten om een geschikte doelonderneming te vinden en ook de eerste kosten van de SPAC dragen. Zij ontvangen daarvoor geen (management)vergoeding, maar worden bij succes de SPAC in aandelen beloond.

Voor individuele investeerders geeft dit de mogelijkheid om samen met toonaangevende investeerders (de promotors) een overname te doen in een onderneming die voor hen anders als investering onbereikbaar zou zijn. De beursnotering betekent dat de SPAC aan alle richtlijnen van de AFM en Euronext voldoet. Individuele investeerders profiteren van een bescherming tegen verliezen doordat minimaal 98% van de inleg op een geblokkeerde derdenrekening (escrow account) wordt gestort en kunnen bij succes profiteren van extra rendement via warrants.

Voor de doelonderneming is het voordeel dat zij een beursnotering kan krijgen zonder afhankelijk te zijn van onzekerheden over waardering en marktsentiment op het moment van beursgang. Ook kunnen ze een beroep doen op de kennis en ervaring van de promotors.

FAQ

1. Wie leidt New Amsterdam Invest?

 • New Amsterdam Invest heeft een raad van bestuur bestaande uit de vier promotors met zeer ruime ervaring in vastgoedinvestering en -ontwikkeling: Aren van Dam (voorzitter), Cor Verkade, Moshe van Dam en Elisha Evers.
 • De raad van bestuur wordt gecontroleerd door een onafhankelijke raad van commissarissen met uitgebreide ervaring in transacties en financiële dienstverlening, bestaande uit Jan Louis Burggraaf (voorzitter), Elbert Dijkgraaf en Paul Steman.
 • Meer informatie over onze bestuurders vindt u op onze website: www.newamsterdaminvest.nl

2. Wat is New Amsterdam Invest?

 • New Amsterdam Invest is een speciaal type beursgenoteerde onderneming die in het Engels wordt aangeduid als Special Purpose Acquisition Company (afgekort: SPAC). Die onderneming heeft via een beursnotering op Euronext Amsterdam geld opgehaald om een aanzienlijk belang te verkrijgen in een nog niet beursgenoteerde gedifferentieerde vastgoedonderneming met activiteiten en/of investeringen in Europa met voorkeur voor Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en/of de Verenigde Staten. Deze beoogde investering van de SPAC wordt de ‘business combinatie’ genoemd.
 • Na afronding van het verkrijgen van een belang door New Amsterdam Invest in die toekomstige business combinatie, neemt die business combinatie vervolgens de notering van New Amsterdam Invest op Euronext Amsterdam over en wordt op die manier een zelfstandig beursgenoteerd bedrijf.

3. Wat is een prospectus, waar steeds naar wordt verwezen?

 • Een prospectus is een -in het Engels opgesteld- juridisch document waarin alle details, risico’s en overige aspecten staan van een beursgang en het specifieke aanbod aan beleggers. Omdat het SPAC-proces een notering aan Euronext Amsterdam omvat wordt hiervoor ook een prospectus voor uitgegeven.
 • Dat betekent dat de prospectus, welke is opgesteld voor een notering aan Euronext Amsterdam, is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Alle relevante beleggersinformatie wordt dan ook samengebracht in de prospectus met een uitgebreide beschrijving van alle relevante voorwaarden, processen en risico’s in het Engels. Een beperkte samenvatting over de naast aandelen uit te geven warrants is in het Nederlands opgenomen in het Key Information Document (KID), ofwel het Essentiële Informatie Document.
 • Deze documenten kunt u vinden op de download pagina van onze website. U dient uw beleggingsbeslissing altijd te baseren op de informatie uit de prospectus.
 • De goedkeuring van de prospectus door de AFM is geen aanbeveling en geeft geen oordeel over New Amsterdam Invest als belegging.

4. Wat zijn warrants en hoe werken warrants?

 • Een warrant is een voorwaardelijk recht om onder bepaalde voorwaarden en tegen bepaalde condities (zie hieronder) nieuwe aandelen in de onderneming te verkrijgen.
 • New Amsterdam Invest geeft op twee momenten warrants uit aan aandeelhouders. Bij de beursgang en bij het voltooien van de business combinatie. Deze warrants zijn apart verhandelbaar op de beurs.
 • De warrants worden automatisch en zonder extra storting omgezet (geconverteerd) naar gewone aandelen zodra aan de voorwaarden daartoe wordt voldaan. De warrants leveren aandeelhouders dus potentieel extra rendement.
 • De voorwaarden voor deze omzetting zijn: [1] dat de business combinatie is afgerond en [2] het aandeel gedurende 15 handelsdagen in een periode van 30 handelsdagen boven de doelprijs (‘Strike Price’) van € 11,50 is gesloten.
 • De conversie (omzettings)ratio is 0,15 gewoon aandeel per warrant (wat neerkomt op 6,67 warrants per aandeel). Er is geen extra storting vereist bij omwisseling.
 • Omwisseling is alleen mogelijk in hele gewone aandelen. Bij afronding vervalt het restant. In de praktijk komt dat dus neer op drie gewone aandelen per 20 ingewisselde warrants.

5. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van de onderneming die New Amsterdam Invest gaat zoeken om een business combinatie mee te gaan vormen?

 • Een onderneming gericht op het managen van een operationele onderneming én het investeren in commercieel vastgoed in Nederland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten voor een totaal van 70-100% van de opbrengst van de beursgang.
 • Beoogde waarde van de doelonderneming van € 40 – € 100 miljoen.
 • Rendement van doelonderneming tussen 4,5% en 7,0% (vóór financiering) van de transactie waarde en stabiel dividend-rendement van 4,5% - 6,5% van het vermogen van de doelonderneming.
 • Doel ’Loan-to-Value’ verhouding (leendeel vreemd vermogen ten opzichte van waarde vastgoed) tussen 45% - 55%.
 • Voornemen om de business combinatie te gebruiken als startpunt om een grotere groep van activa (i.e. commercieel vastgoed) op te bouwen.
 • Promotors voorzien om na business combinatie desgewenst in te stemmen om nog gedurende een periode van vijf jaar een actieve rol in het management van de onderneming te blijven spelen.

6. Wat dragen de promoters bij aan de kosten van New Amsterdam Invest?

 • Om de kosten van New Amsterdam Invest te dekken, financieren de promoters door middel van een promotor bijdrage (‘Promoter Contribution’) tot € 750.000 aan kosten. Zij hebben bovendien aangegeven daarboven zo nodig nog extra bij te dragen aan de kosten van beursgang of het initiële werkkapitaal. Bovendien stellen zij hun tijd en expertise ter beschikking. In ruil daarvoor ontvangen de promotors speciale aandelen.
 • Promoters ontvangen voor hun werkzaamheden, gedurende het gehele proces tot aan de business combinatie, geen verdere vergoeding voor hun werkzaamheden.

7. Hoe blijkt het verdere commitment van de promoters bij New Amsterdam Invest?

 • Promoters nemen (gezamenlijk) voor € 10 miljoen deel in het aantal bij de beursgang aangeboden units (bestaande uit twee gewone aandelen + één warrant bij beursgang en één warrant bij voltooiing van de business combinatie). Daarmee kopen zij met eigen geld units om hun vertrouwen in New Amsterdam Invest te tonen en hun belangen geheel in lijn te brengen met die van de (overige) aandeelhouders.
 • De lange termijn visie van de promoters wordt versterkt door uitgifte van prioriteitsaandelen aan de Stichting Prioriteit New Amsterdam.

8. Op welke wijze worden de promoters ‘beloond’ voor hun inspanningen?

 • Promoters krijgen geen vergoeding voor hun werk. Hun beloning bestaat uitsluitend uit 147,308 promoters aandelen
 • Deze promoteraandelen geven alleen voordeel aan de promoters als de business combinatie succesvol is voltooid: 50% van de promoter aandelen worden bij het aangaan van de business combinatie omgezet in gewone aandelen en de overige 50% als de koers binnen vijf jaar na de business combinatie boven de € 11,50 uitkomt. De omruilverhouding is beide keren 3,5 gewoon aandeel per promoter aandeel. Als de koers in de vijf jaar na de business combinatie niet boven de € 11,50 uitkomt wordt de conversie ratio na 5 jaar 1:1
 • De promoter aandelen kennen een lock-up (d.w.z. een termijn van 180 dagen waarop zij niet in hun aandelen kunnen handelen) en worden onvoorwaardelijk afhankelijk van de aandelenkoers, om zo de belangen in lijn met die van investeerders te houden.
 • Na volledige verwatering vertegenwoordigen de promoter aandelen maximaal 8,4% van het totale aandelenkapitaal van de business combinatie.

9. Wat bieden New Amsterdam Invest en haar promoters mij als belegger?

 • New Amsterdam Invest biedt een gediversifieerde en flexibele investeringskans onder leiding van op lange termijn gerichte promotors.
 • Promotors hebben ervaring in het leiden van vastgoedondernemingen; kennis van de sector gebaseerd op meer dan 80 jaar aan gecombineerde vastgoedervaring, zowel in de aankoop van projecten als project(her)ontwikkeling; goed ingevoerd en hebben een uitgebreid en wereldwijd netwerk met ingangen bij diverse aantrekkelijke (vastgoed)doelen en beogen als management betrokken te blijven na de business combinatie.
 • New Amsterdam Invest is een SPAC, een concept dat in Europa meer en meer in de belangstelling staat en zich richt op het vinden van een business combinatie.

10. Wat is het verschil tussen een groei en een dividend aandeel. Hoe kan ik NAI in dit kader beschouwen?

 • Een onderneming die door beleggers vooral wordt gewaardeerd op de toekomstige waarde in met name de groei van de onderneming en de potentiële kansen en minder in de huidige winstgevendheid wordt een groeiaandeel genoemd. Veel Tech-bedrijven worden bijvoorbeeld gezien als groeiaandelen.
 • Een onderneming die door beleggers vooral wordt gewaardeerd om een zo stabiel mogelijk rendement op uitkering van dividend, wordt een dividend aandeel genoemd. Het gaat daarbij meer om de (verwachte) voorspelbaarheid van het dividend dan de (toekomstige) groei van de onderneming.
 • New Amsterdam Invest ziet zichzelf – na een succesvolle business combinatie- meer als een dividend aandeel.

11. Wat zijn samengevat de belangrijkste kenmerken van de beursgang van New Amsterdam Invest?

 • Uitgevende instelling: New Amsterdam Invest N.V.
 • Effectenbeurs notering: Euronext Amsterdam
 • Omvang beursgang: € 49,1 miljoen
 • Prijs bij beursgang: € 20,- per unit bestaande uit twee gewone aandelen + één warrant bij beursgang en één warrant bij voltooiing van de business combinatie.
 • Ticker waaronder de gewone aandelen genoteerd zijn: NAI.
 • Ticker waaronder de warrants genoteerd zijn: NAIW.
 • Datum van notering: 6 juli 2021
 • Termijn om business combinatie te vinden: twee jaar na eerste datum van notering met -onder voorwaarden- een eventuele eenmalige verlenging met zes maanden.

12. Hoe kan ik aandelen New Amsterdam Invest kopen en verkopen?

 • Aandelen en warrants New Amsterdam Invest zijn te kopen en te verkopen via Euronext Amsterdam. Dat moet via een eigen beleggingsrekening. Het kan zijn dat u daartoe eerst een “kennistoets” moet afleggen. Bovendien kunnen banken ook andere eisen stellen aan het kopen van aandelen in een SPAC.
 • Voor alle beleggers geldt: Oriënteer u vooraf goed op de risico’s van beleggen in New Amsterdam Invest, lees de prospectus en laat u adviseren door een deskundige.

Raad van Bestuur met gedegen vastgoed kennis en ervaring

Aren van Dam

Aren van Dam

Promotor & voorzitter Raad van Bestuur

Meer dan 20 jaar ervaring als uitvoerend bestuurder in internationaal commercieel vastgoed Directeur van Van Dam, Van Dam & Verkade, sinds de oprichting in 1998. Oud lid van de Raad van Toezicht Stichting De Nieuwe Poort.

Bestuursvoorzitter van New Amsterdam Invest. In deze functie richt hij zich ook op financiële analyses.

Cor Verkade

Cor Verkade

Promotor & lid Raad van Bestuur

Ruime ervaring als ondernemer waarvan meer dan 20 jaar in commercieel vastgoed. Directeur van Van Dam, Van Dam & Verkade, sinds de oprichting in 1998. Penningmeester van “Vastgoed Belang”, de Nederlandse Vereniging van particuliere verhuurders en voorzitter van één van de zes regio’s.

Als bestuurder van New Amsterdam Invest primair gericht op het ophalen van de benodigde financiering en klantenmanagement.

Arie J.M. van Dam

A.J. Moshe van Dam

Promotor & lid Raad van Bestuur

Ervaren investeerder in commercieel vastgoed en directeur van Van Dam, Van Dam & Verkade sinds de oprichting in 1998. Daarvoor actief als ondernemer in Duitsland. Lid van de Raad van Toezicht van Stichting Aleh Israel.

Belangrijkste aandachtsgebieden als bestuurder van New Amsterdam Invest liggen in de onderhandeling en het afsluiten van transacties.

Elisha Evers

Elisha S. Evers

Promotor & lid Raad van Bestuur

Ruim 20 jaar ervaring in de internationale vastgoedsector. Werkt sinds 2005 samen met van Van Dam, Van Dam & Verkade. Lid Bestuur Stichting Kehillas Yaacov en Stichting Salomon.

Met sterk netwerk van lokale en internationale vastgoedhandelaren en financiële instellingen Nederland, Duitsland, het VK en de VS leidt hij de financiering en deal selectie van New Amsterdam Invest om zo de beste financiële strategie te realiseren.

Raad van Commissarissen met uitgebreide ervaring in transacties en financiële dienstverlening

Jan Louis Burggraaf

Jan Louis Burggraaf

Voorzitter Raad van Commissarissen

Onafhankelijk senior M&A adviseur. Voormalig partner van één van de grootste advocatenkantoren wereldwijd.

Dertig jaar ervaring in binnen- en buitenlandse fusies, overnames en beursgangen in Amsterdam en New York. Ontving meerdere awards: beste dealmaker (2008 en 2015), beste M&A advocaat (2004 t/m 2007; 2009 t/m 2012) en lifetime achievement award beste Nederlandse M&A advocaat (2017).

Lid Raad van Toezicht van NCOI en Vrije Universiteit, niet uitvoerend bestuurslid DPG N.V. en bestuurslid AECA.

Elbert Dijkgraaf

Elbert Dijkgraaf

Lid Raad van Commissarissen

Professor Empirische Economie in de Publieke Sector aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam (onderzoek omvat tevens de onroerend goed markt). Onafhankelijk strategisch adviseur in lokale en nationale commissies, actief als projectonderzoeker en in verschillende besturen. Gedurende acht jaar lid Nederlands parlement, woordvoerder Commissies van Economische Zaken, Financiën, Sociale Zaken, Infrastructuur, Defensie en Onderwijs.

Lid Raad van Commissarissen van BrandMR en De Vries en Verburg. Lid Raad van Toezicht Universiteit van Wageningen. Voorzitter Raad van Toezicht Lelie Zorggroep. Lid adviesraad Van Westreenen en Schuiteman. Hoofdadviseur van Noaber.

Paul Steman

Paul Steman

Lid Raad van Commissarissen

Registeraccountant (RA), toezichthouder, adviseur / consultant en docent.

Dertig jaar gewerkt bij Mazars, een middelgrote accountants- en adviesorganisatie, actief in de onroerend goed-praktijk (audit, transactie services) en later in de praktijk van grotere, internationale en beursgenoteerde bedrijven. Was lid en voorzitter Raad van Bestuur Mazars Holding N.V. en Mazars Accountants N.V. en lid IFRS-specialistenteam. Parttime docent en examinator Universiteit van Amsterdam.

Naast een aantal advies/consultancy projecten voorzitter Raad van Toezicht Ziekenhuis Amstelland en lid Raad van Bestuur Stichting Fonds SZA/CIZ.

Downloads

Annual Report 2023 – Proof by GSM | 21 June 2024
Annual Report 2023
(Full package zip)
Annual Report 2023
Volmacht stemmen jaarlijkse AvA (2024)
Aankondiging en toelichting jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (2024)
Interim Financial Report |
1 January 2023 to 30 June 2023
AvA minutes / notulen |
2 June 2023
Annual Report 2022 - Proof by GSM | 2 June 2023
Shareholders Circular
21 April 2023
Aankondiging jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (2023)
Toelichting jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (2023)
Volmacht stemmen jaarlijkse AvA (2023)
Volmacht inkoop aandelen jaarlijkse AvA (2023)
Remuneration policy
Deed of Amendment AoA
Annual Report 2022
Interim Financial Report |
1 January 2022 to 30 June 2022
Vacature | Junior Business Controller
AvA minutes / notulen |
22 June 2022
Annual Report 2021 - Proof by GSM 22 June 2022
Handleiding aanmelden of stemmen AVA portal ABN AMRO
Aankondiging jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders (NL)
Toelichting op de jaarlijkse algemene vergadering (NL)
Schriftelijke volmacht jaarlijkse algemene vergadering (NL)
Annual Report 2021
Interim Financial Report 30 June 2021
Supervisory Board Profile
Shareholders relations
Rules of Procedure for the Supervisory Board
Rules of Procedure for the Management Board
Remuneration Policy
Related Party Policy
Code of Conduct
Key Information
Insider Dealing Code
Deed of Amendment
Diversity Policy
Prospectus

Press Releases

Press release | 21-06-24
Press release | 08-05-24
Press release | 29-04-24
Press release | 08-04-24
Press release | 13-09-23
Press release | 19-07-23
Press release | 02-06-23
Press release | 21-04-23
Press release | 13-04-23
Press release | 15-09-22
Press release | 22-06-22
Press release | 11-05-22
Press release | 29-04-22
Press release | 06-07-21
Press release | 22-06-21
Press release | 28-05-21

Sorry, you cannot access this website.

Scroll naar boven